maandag 28 oktober 2019

Naar het bos

Als bosverkenners konden we het natuurlijk niet laten om het bos eens goed te verkennen. Op donderdag 24 oktober was het prachtig weer en trokken we met de klas het bos in. We kregen 16 opdrachten om het bos beter te leren kennen maar vooral om plezier te beleven aan het bos. We genoten met volle teugen van het bos en van het mooie weer.Wil je meer bosfoto's zien, klik dan hier.

zaterdag 21 september 2019

Onze klasrap.

We maakten met de klas een rap om ons aan elkaar voor te stellen.
Niet eenvoudig, we moesten rekening houden met de inhoud, het ritme en het rijmen.
Maar het is ons fantastisch gelukt zoals je hieronder kunt lezen!!!Klasrap klas bosverkenners.


A-le-cia skee-lert op straat.
Staat snel op als het niet gaat.

Fleur gaat graag naar de dans-school.
Ze zingt ook als een i-dool.


Vin-cent houdt van te-ke-nen.
Maar niet steeds van re-ke-nen.

Ste-fa-nie danst vaak hip-hop.
En ze springt soms naar de top.

Een D-J wil Ki-an-dro.
La-ter op de ra-di-o.

Sa-ra houdt veel van K 3.
Bij een paard zegt ze joe-pie.

Dy-lan zit vaak op zijn step.
En hij houdt ook van een rap.

Thi-mo is dol op spring-en.
Maar hij houdt niet van zing-en.

Cha-yo-ni staat op hand-en.
En valt niet op haar tand-en.

Tur-nen doet Hea-ven zeer graag.
Dat is niet zon-der ge-vaar.


Op de fiets zit Na-ni-mé.
Dan-sen doet ze ook graag mee.

Ping-pong is een leu-ke sport.
Floris houdt het niet steeds kort.

Dieuw-ke houdt van kin-de-ren.
Dat gaat niet ver-min-de-ren!dinsdag 10 september 2019

Dit is onze klas.

Zo ziet onze klas eruit.
We zijn met 13, 5 jongens en 8 meisjes.
We maken er samen een fantastisch schooljaar van.


zondag 8 september 2019

Bosverkenners

Wij zijn in het thema van de natuur de klas van de bosverkenners.
Dit is ons symbool:Natuur-lijk